Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

หน้าหลัก

เกี่ยวกับศูนย์

บริการ

ข่าวสาร

เอกสารเผยแพร่

กระดานถามตอบ

ติดต่อเรา

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Search Our Site

images/stories/PTECH/Slideshow/mainslide_Subpage.jpg

ศูนย์ช่วยเหลือให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม

ส่วนกลาง

(กทม.)

ผู้ให้คำปรึกษา

(เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ)

ผู้เชี่ยวชาญ

(เครือข่ายสถาบันการศึกษา)

ส่วนภูมิภาค

ผู้ให้คำปรึกษา

(เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ)

ผู้เชี่ยวชาญ

(เครือข่ายสถาบันการศึกษา)

 

นิยาม

  • ผู้ให้คำปรึกษา
    หมายถึง บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ที่ได้รับมอบหมายในการให้ข้อมูลคำปรึกษา หรือแนะนำทางวิชาการเบื้องต้นให้กับผู้ประกอบการ
  • ผู้เชี่ยวชาญ
    หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการให้คำปรึกษา ออกแบบระบบควบคุม ลด หรือขจัดมลพิษ ให้แหล่งกำเนิดมลพิษสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย
  • เครือข่าย
    หมายถึง สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีภาควิชาหรือคณะที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ผู้เชี่ยวชาญ และสถานประกอบการแหล่งกำเนิดมลพิษที่มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี