Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

หน้าหลัก

เกี่ยวกับศูนย์

บริการ

ข่าวสาร

เอกสารเผยแพร่

กระดานถามตอบ

ติดต่อเรา

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Search Our Site

images/stories/PTECH/Slideshow/mainslide_Subpage.jpg

กฏหมาย - ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา แพปลา

การกำหนดให้ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา แพปลาเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษกำหนดให้ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลาทุกขนาดเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องปล่อยน้ำเสียลงสู่สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

pdf icon32 คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

มาตรฐานน้ำทิ้งจากท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา แพปลา

กรมควบคุมมลพิษได้กำหนดให้ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลาเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • "ท่าเทียบเรือประมง" หมายถึง สถานที่สำหรับให้บริการแก่เรือประมงในการจอดเทียบบรรทุก หรือขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำ

 • "สะพานปลา" หมายถึง สถานที่หรือบริเวณซึ่งได้มีประกาศให้เป็นที่ประกอบกิจการแพปลาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดกิจการแพปลา

 • "กิจการแพปลา" หมายถึง สถานที่ซึ่งมีการกระทำอันเป็นปกติธุระอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  1. การให้กู้ยืมเงิน ให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือให้ยืมเรือ เครื่องมือทำการประมง หรือสิ่งอุปกรณ์การประมง เพื่อให้ผู้กู้ยืม ผู้เช่า ผู้เช่าซื้อ หรือผู้ยืม ประกอบกิจการประมง หรือทำการค้าสินค้าสัตว์น้ำ โดยมีข้อตกลงกันโดยตรงหรือโดยปริยายว่า ผู้กู้ยืม ผู้เช่า ผู้เช่าซื้อ หรือผู้ยืมจะต้องนำสินค้าสัตว์น้ำมาให้ผู้ให้กู้ยืม ผู้ให้เช่าซื้อ หรือผู้ให้ยืม เป็นตัวแทนทำการขายสิน้าสัตว์น้ำ นั้น
  2. การรับเป็นตัวแทนทำการขายสินค้าสัตว์น้ำของบุคคลอื่น
  3. การขายสินค้าสัตว์น้ำโดยวิธีการขายทอดตลาด หรือ
  4. การประกอบกิจการค้าสินค้าสัตว์น้ำโดยวิธีอื่นใด ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยจัดระเบียบกิจการแพปลา

 • "สัตว์น้ำ" หมายถึง สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำหรือมีวงจรชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน้ำหรืออาศัยอยู่ในบริเวณที่น้ำท่วมถึง เช่น ปลา กุ้ง ปู แมงดาทะเล หอย เต่า กระ ตะพาบน้ำ จระเข้ รวมทั้งไข่ของสัตว์น้ำนั้น สัตว์น้ำจำพวกเลี้ยงลูกด้วยนม ปลิงทะเล ฟองน้ำ หินปะการัง กัลปังหา และสาหร่ายทะเล ทั้งนี้ รวมทั้งซากหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์น้ำเหล่านั้นด้วย