Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

หน้าหลัก

เกี่ยวกับศูนย์

บริการ

ข่าวสาร

เอกสารเผยแพร่

กระดานถามตอบ

ติดต่อเรา

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Search Our Site

images/stories/PTECH/Slideshow/mainslide_Subpage.jpg

สารพัน-ฟาร์มสุกร

มาประดิษฐ์ถังกรองชีวภาพ (Biofilter) เพื่อลดกลิ่นกันเถอะ

สิ่งที่ต้องเตรียม

  • ถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร (เส้นผ่านศูนย์กลาง 60 ซม.)
  • ท่อ PVC ขนาด 4” เจาะรูรอบปลายท่อยาว 10 ซม.
  • ตะแกรงสแตนเลสหรือตาข่ายพลาสติก และกรวดสำหรับรองรับสารกรอง
  • ดินเกษตรหรือปุ๋ยหมัก แกลบเผา และแกลบดิน
  • เครื่องเป่าอากาศขนาด ½ แรงม้า หรือ 700 ลิตร / นาที

ต้นทางการจัดการสิ่งแวดล้อม

ของเสียจากฟาร์มสุกรหลักก็คือมูล และปัสสาวะของสุกรนั่นเอง หากจะให้เราป้องกันหรือลดปัญหาจากของเสียเหล่านี้แล้ว เราควรพิจารณาที่ต้นเหตุซึ่งก็คืออาหารที่สุกรรับเข้าไปเมื่อสุกรกินมากเกินไป สุกรก็จะขับถ่ายออกมาเป็นของเสียไม่ว่าจะเป็นทางปัสสาวะ หรือมูลสุกร และมลพิษที่สำคัญก็คือ ไนโตรเจน ซึ่งทำให้สาหร่ายเจริญเติบโตมากผิดปกติ (Algae Bloom) ซึ่งทำให้เกิดการแย่งออกซิเจนในน้ำกันเองจนน้ำเน่าเสียและไนโตรเจนนั้นเป็น ส่วนประกอบหนึ่งของโปรตีน ดังนั้นจึงมีการคิดค้นวิธีกำจัดหรือลดไนโตรเจนในอาหาร จากผลการศึกษาและงานวิจัยต่างๆ นำไปสู่แนวปฏิบัติที่ได้ผลจริง โดยมีการให้อาหารในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 

เรื่องของส้วม ... ที่หมูชอบ

จากชื่อเรื่องก็คงไม่ต้องเกริ่นอะไรมากนะคะ ใช่แล้วค่ะเรากำลังจะพาท่านมารู้จักกับบริเวณที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำ วันของหมูกัน ท่านเคยสังเกตเจ้าหมูที่ท่านเลี้ยงอยู่ทุกวันไหมคะว่ามันชอบที่จะขับถ่ายของ หมูตรงไหน ผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงหมูท่านให้คำแนะนำว่าหมูมันชอบขับถ่ายในที่เปียก มีแสงสว่างส่องถึง และมีช่องระบายอากาศ ซึ่งหากมีการจัดการที่ดีแล้วเราก็สามารถลดมลพิษตั้งแต่ต้นทาง และส้วมที่ว่าก็ถูกพัฒนาและได้รับการยอมรับจากผู้เลี้ยงหมูอย่างกว้างขวางมี 2 แบบคือ

มีอะไรในน้ำเสียจากฟาร์มสุกร

สำหรับเกษตรกรผู้เชี่ยวชาญในการเลี้ยงหมูหลายท่านคงมีเคล็ดลับเฉพาะตัวในการเลี้ยงให้อาหารหรือการดูแลหมูของท่านแต่ระหว่างการเลี้ยงหมูนั้นก็ก่อให้เกิดน้ำเสียที่เป็นปัญหากวนใจให้ต้องจัดการซึ่งวิธีการแก้ไขก็เป็นตามความเหมาะสมของแต่ละฟาร์มเช่นกัน ในบทความนี้จะกล่าวถึงน้ำเสียจากฟาร์มหมูในมุมมองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวด ล้อมที่หลายท่านสงสัยว่าทำไมอะไรๆ ก็โทษฟาร์มหมู

น้ำเสียจากฟาร์มหมูมีแหล่งที่มาหลักคือน้ำจากการล้างทำความสะอาดโรงเรือนซึ่งเป็นการกวาดล้างเอาสิ่งขับถ่าย (มูลและปัสสาวะ) ของหมูนั่นเอง น้ำเสียจากหมูแต่ละวัยก็มีความสกปรกแตกต่างกัน เพราะอาหารที่กินเข้าไปไม่เหมือนกัน ตัวอย่างปริมาณสิ่งขับถ่ายแสดงตามตารางที่ 1

การบำบัดของเสียในฟาร์มสุกร


การเลี้ยงสัตว์ขยายตัวเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าประสบปัญหาจากภาวะค่าเงินบาทลอยตัวในปี 2541-42 ทำให้ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็กส่วนหนึ่งโดยเฉพาะฟาร์มสุกรทะยอยเลิกกิจการไป แต่ฟาร์มเลี้ยงสุกรขนาดกลางและใหญ่ที่ฟันฝ่าสภาวะวิกฤตไปได้กำลังฟื้นตัวควบ คู่ไปกับการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรของธุรกิจปศุสัตว์แบบครบวงจร บางฟาร์มได้ขยายการผลิตทดแทนฟาร์มขนาดเล็กที่หายไป ข้อจำกัดของของฟาร์มสุกรส่วนใหญ่ในประเทศไทยทั่วไปก็คือการที่พื้นที่เลี้ยง มีอยู่จำกัด การขยายการเลี้ยงส่วนใหญ่จึงเป็นการเพิ่มจำนวนคอกและจำนวนเลี้ยงบนพื้นที่ ขนาดเล็ก ฟาร์มเลี้ยงสุกรจึงประสบปัญหาต่าง ๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อมคือ

  • เป็นแหล่งของกลิ่น และแมลงวัน จากเล้า ตัวสัตว์และจากมูลสัตว์ที่กองพักอยู่ในฟาร์มหรือในบ่อพักมูลเหลวที่ขาดการบำบัด
  • เป็นแหล่งของน้ำเสีย จากการไหลล้นของน้ำเสียที่ยังไม่มีระบบบำบัดจากเล้าสุกรออกจากบ่อพักน้ำเสีย ซึ่งมีขนาดไม่พอเพียง และมีการตื้นเขิน