Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

หน้าหลัก

เกี่ยวกับศูนย์

บริการ

ข่าวสาร

เอกสารเผยแพร่

กระดานถามตอบ

ติดต่อเรา

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Search Our Site

images/stories/PTECH/Slideshow/mainslide_Subpage.jpg

สารพัน-บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

การคำนวณพื้นที่บ่อเลี้ยงและระบบบำบัด

การคำนวณพื้นที่บ่อเลี้ยงและระบบบำบัด

พื้นที่ระบบบำบัด = พื้นที่บ่อทั้งหมด/ (จำนวนครั้งที่จับ+1)

น้ำทิ้งจากบ่อเลี้ยงปลาเชิงพาณิชย์บำบัดแล้วนำมาใช้ใหม่ได้

เมื่อหลายเดือนก่อนทีมงานวารสารข่าว สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมการเลี้ยงปลาช่อน ซึ่งเป็นการทำการเลี้ยงปลาที่ได้กำไรงามมากทีเดียว ซึ่งก็ต้องพิถีพิถันในเรื่องของการเลี้ยงและอาหารการกินของปลาเป็นอย่างดี แต่เมื่อเห็นอาหารที่เกษตรกรใช้เลี้ยงปลาแล้ว ต้องยอมรับเลยว่า น้ำในบ่อต้องเน่าเสียแน่ ๆ ถ้าไม่มีการถ่ายน้ำทิ้ง แต่ทิ้งที่ไหนล่ะ และจะจัดการอย่างไรก่อนทิ้งลงสู่แม่น้ำลำคลองสาธารณะ แล้วจะบำบัดอย่างไร

การใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงปลา/บ่อเลี้ยงกุ้ง

บ่อเลี้ยงปลา

เกษตรกรที่เลี้ยงปลาส่วนมากจะมีปัญหาในเรื่องน้ำในบ่อเลี้ยงปลาเกิดการเน่าเสีย เมื่อน้ำเน่าเสียเกิดขึ้น นั่นหมายถึงปริมาณออกซิเจนในน้ำลดลง จนอาจไม่มีออกซิเจนให้ปลาในน้ำหายใจ ซึ่งอาจทำให้ปลาตายยกบ่อได้ง่ายๆภายในไม่กี่วัน ปัญหาการเน่าเสียของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา ส่วนใหญ่มาจากการให้อาหารปลาและการถ่ายเทมูลของปลาเอง ถึงแม้อาหารที่ใช้เลี้ยงปลาส่วนมากจะถูกปลากิน แต่จะมีบางส่วนตกลงก้นบ่อและจมลงไปในโคลนก้นบ่อ ทำให้เกิดการเน่าเสียขึ้น และอีกส่วนหนึ่งเกิดจากความหนาแน่นของปลาที่เลี้ยง ซึ่งส่วนมากจะใช้สารเคมีแก้ไข อันนำไปสู่การตกค้างของสารเคมีไปสู่สิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคได้ บ่อเลี้ยงปลามีทั้งประเภททำเป็นอาชีพ คือเลี้ยงปลาเพื่อการพาณิชย์ และเลี้ยงปลาในบริเวณบ้าน เช่นปลาคร้าฟ ปลาสวยงามต่างๆ น้ำเสียก็เกิดขึ้นตลอดเวลา ต้องมีการเติมออกซิเจนและถ่ายเทน้ำเสียบ่อยๆ เพื่อให้ปลามีสุขภาพที่ดี การเก็บน้ำเสียไว้นานๆในบ่อเลี้ยงปลาอาจทำให้ปลาติดเชื้อยกบ่อได้

การทำน้ำหมักชีวภาพบำบัดน้ำเสียในบ่อปลา

การบำบัดน้ำเสียในบ่อเลี้ยงปลาเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในการเลี้ยงปลา การสังเกตน้ำเสียในบ่อเลี้ยงปลา น้ำในบ่อมีกลิ่นเหม็น มีน้ำเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีขาวขุ่น มีปลาลอยอยู่มี่ผิวน้ำเป็นจำนวนมากแสดงว่าน้ำในบ่อเลี้ยงปลาเสียแล้วต้องรีบทำการบำบัดโดยการบำบัดน้ำเสียในบ่อเลี้ยงปลาสามารถทำได้ดังนี้

ระบบบำบัดแบบน้ำหมุนเวียน

เปี่ยมศักดิ์ (ไม่ปรากฎปีที่พิมพ์) ได้เสนอแนวทางการให้ระบบน้ำหมุนเวียนเพื่อลดผลกระทบจากการเลี้ยงกุ้งต่อสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้มีการจัดทำบ่อบำบัดน้ำทิ้งเพื่อลดปริมาณสารอินทรีย์และบ่อ ลดปริมาณไนเตรท และกำหนดสัดส่วนของบ่อประเภทต่างๆ ดังนี้