Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

หน้าหลัก

เกี่ยวกับศูนย์

บริการ

ข่าวสาร

เอกสารเผยแพร่

กระดานถามตอบ

ติดต่อเรา

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Search Our Site

images/stories/PTECH/Slideshow/mainslide_Subpage.jpg

สารพัน-บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

ระบบบำบัดน้ำทิ้งโดยใช้การกรองชีวภาพ

ระบบบำบัดน้ำทิ้งโดยใช้การกรองชีวภาพ (Biofiltering treatment system) เป็นวิธ๊การใช้แบคทีเรียที่สามารถเปลี่ยนสารอินทรีย์ให้กลายเป็นแอมโมเนีย ไนไตรท์ ไนเตรท โดยกระบวนการ Nitrification ซึ่งมีการทดลองใช้วิธีการบำบัดน้ำกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งหลายแห่ง

ระบบบำบัดน้ำทิ้งแบบผสมผสาน

ระบบบำบัดน้ำทิ้งแบบผสมผสาน (Integrated Treatment System) เป็นระบบที่ผสมผสานวิธีการต่างๆ มาใช้เพื่อบำบัดน้ำเสีย โดยสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.เพชรบุรี ได้ทดลองใช้โอโซนและการให้อากาศอย่างเพียงพอ เพื่อเร่งการย่อยสลายของสารอินทรีย์และใช้สิ่งมีชีวิต เช่น ปลากินพืช สาหร่ายผมนาง หญ้าทะเล แสม และโกงกาง เพื่อกำจัดสารอนินทรีย์ที่ถูกย่อยสลายแล้ว พร้อมทั้งมีการกำหนดรูปแบบบ่อเลี้ยงกุ้งใหม่ โดยแบ่งเนื้อที่ให้เป็นบ่อเก็บน้ำทิ้ง และบ่อบำบัดน้ำทิ้ง ถ้าเป็นฟาร์มขนาดเล็ก (พื้นที่น้อยกว่า 5 - 15 ไร่) จะมีการขุดคลองอเนกประสงค์รอบฟาร์ม โดยคลองอเนกประสงค์จะทำหน้าที่เป็นคลองรับน้ำทิ้ง และเป็นที่เลี้ยงสัตว์น้ำแบบรวมเพื่อเป็นที่ปรับปรุงคุณภาพน้ำ สำหรับฟาร์มขนาดกลาง - ใหญ่ กำนหดให้แบ่งพื้นที่ฟาร์มร้อยละ 30 - 50 เป็นพื้นที่บำบัดน้ำทิ้ง ส่วนที่เหลือร้อยละ 50 - 70 ใช้เป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำ

ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับกิจกรรมท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และแพปลา

ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับกิจกรรมท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และแพปลา
น้ำเสียจากกิจกรรมท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และแพปลา เกิดจากการล้างสัตว์น้ำ การล้างภาชนะอุปกรณ์ น้ำจากน้ำแข็งที่ละลาย เลือดและเมือกจากสัตว์น้ำ และการล้างพื้น โดยปริมาณของน้ำเสียขึ้นกับการใช้น้ำของทุกคนในท่าเทียบเรือประมงฯ