Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

หน้าหลัก

เกี่ยวกับศูนย์

บริการ

ข่าวสาร

เอกสารเผยแพร่

กระดานถามตอบ

ติดต่อเรา

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Search Our Site

images/stories/PTECH/Slideshow/mainslide_Subpage.jpg

1. เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านการจัดการมลพิษแก่แหล่งกำเนิดมลพิษ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถแก้ไข ปรับปรุงให้สามารถปฏิบัติได้ตามกฎหมาย ตลอดจนกิจกรรมด้านการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการมลพิษ และกฎหมายสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ประกอบการ

duty timetochange 300x2002. เสริมสร้างประสิทธิภาพเครือข่าย ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการด้านการจัดการ สิ่งแวดล้อม รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการที่สนใจ

ขณะนี้ ศูนย์ช่วยเหลือฯ ได้ดำเนินการจัดทำองค์ความรู้แก่แหล่งกำเนิดมลพิษจำนวน 10 ประเภท ได้แก่

  • ฟาร์มสุกร
  • อาคารประเภท ก และประเภท ข
  • ที่ดินจัดสรร
  • สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
  • บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
  • บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย
  • บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
  • ท่าเทียบเรือ แพปลา สะพานปลา
  • โรงงานอุตสาหกรรม
  • ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน